Wymiecinek drobny - wygląd, charakterystyka

Należy do rzędu chrząszczy. Osobnik dorosły jest niewielki, osiąga długość od 1 do 2,5 mm. Barwa ciała zróżnicowana, od brązowej do czarnej. Odnóża i czułki czerwone. Przedplecze w kształcie serca, z połyskiem. Głowa matowa. Brzegi przednie przedplecza wydłużone, przypominające kształtem języczki, tylny brzeg zaokrąglony. Pokrywy owalne, z licznymi zagłębieniami. 

Zwalczanie - wymiecinek drobny

Ze względu na sposób żerowania zaliczany jest do szkodników spożywczych. Stosując insektycydy na chrząszcze należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać procedur zawartych w instrukcjach każdego środka chemicznego. Bezpieczne sposoby zwalczania to np. pułapki na chrząszcze, które zawierają klej i substancje wabiące.

Wymiecinek drobny - występowanie

Prawdopodobnie spotykany na obszarze całej Polski (nie ma dokładnych danych), z wyjątkiem terenów wysokogórskich. Preferuje miejsca zawilgocone, głównie lasy. Występuje  na korze drzew, grzybach nadrzewnych np .hubiaku, próchniejącym drewnie, wśród mchów. Pojawia się również w pomieszczeniach gospodarskich, szopach, stodołach, magazynach żerując na ziarnach zbóż i produktach ubocznych przemysłu młynarskiego.