Miazgowiec parkietowiec - wygląd, charakterystyka

Miazgowiec parkietowiec jest chrząszczem z rodziny miazgowcowatych. Żeruje on głównie w suchym drewnie drzew liściastych. Najbardziej narażone na jego działanie są bielaste części dębów i jesionów, a także topole, wiśnie, orzechy i platany. Miazgowiec parkietowiec poraża nie tylko drzewa stojące, ale także drewno leżące, tarcicę i wyroby z drewna. Jest to jeden z najgroźniejszych szkodników drewna.

Dorosłe osobniki tego szkodnika osiągają od 2 do 5 milimetrów długości oraz mają jasno lub ciemnobrunatną barwę. Głowa miazgowca jest dobrze wyodrębniona i znajdują się na niej żółtawe włoski.

Zwalczanie Miazgowca parkietowca

Podstawową metoda ochrony drewna przed szkodnikiem jest przestrzeganie higieny na składowiskach drewna. Miejsca takie są regularnie poddawane opryskom insektycydami kontaktowymi.

Drewno, które zostało już opanowane miazgowcem parkietowcem gazuje się fosforowodorem, dezynfekuje beztlenowo, żeluje żelem owadobójczym lub zwalcza się szkodnika promieniowaniem mikrofalowym.

Miazgowiec parkietowiec - występowanie

Miazgowiec parkietowiec występuje na całym świecie, głównie w krajach o ciepłym lub umiarkowanym klimacie. W Polsce jest to pospolity gatunek, który występuje powszechnie na terenie całego kraju.