Krokwiowiec piłkorożny - wygląd, charakterystyka

Krokwiowiec piłkorożny jest larwą owada. Zwierzęta te żyją wśród krokwi, w których się rozwijają. Żerują na roślinach i żywności, które znajdują się w krokwiach. Zwierzęta te mogą żyć przez kilka miesięcy. Larwy krokwiowca piłkorożnego mogą przeżyć w wodzie przez kilka tygodni.

Jest to mały owad (1-2mm długości), który jest pokryty ciemnobrązową, błyszczącą łuską. Jego ciało jest pokryte ciemnymi plamkami. Samice krokwiowca piłkorożnego mają dłuższe i bardziej zakrzywione rogi od samców.

Zwalczanie - Krokwiowiec piłkorożny

Krokwiowiec piłkorożny to szkodnik roślin, który żeruje na korzeniach roślin. Jest to mały robak, który może być bardzo trudny do wykrycia. Najlepszym sposobem na zwalczanie krokwiowca piłkorożnego jest zapobieganie jego występowaniu. Należy upewnić się, że rośliny są dobrze nawodnione i mają dostęp do świeżego powietrza, a ponadto, że gleba jest dobrze odżywiona i że nie ma żadnych obcych substancji.

Jeśli krokwiowiec piłkorożny zostanie wykryty we wczesnym stadium, można go łatwo zwalczyć. Należy usunąć zagrożone korzenie i rośliny i użyć środków owadobójczych. Natomiast w przypadku, gdy krokwiowiec piłkorożny jest już ustabilizowany, może być trudniejszy do zwalczenia. W takim przypadku należy użyć środków chemicznych.

Krokwiowiec piłkorożny- występowanie

Szkodnik ten występuje na terenie całej Polski. Jest groźnym szkodnikiem drewna. Występują zarówno w lasach jak i w przedmiotach czy budynkach drewnianych. Można je znaleźć przeważnie w zagrzybionym drzewie iglastym jak i liściastym.