Kornik drukarz - wygląd, charakterystyka

Owad należący do rzędu chrząszczy, z rodziny ryjkowcowatych. Postać dorosła osiąga 4-5 mm. Ciało ciemnobrązowe, pokryte włoskami czuciowymi. Posiada niewielką głowę i krótkie odnóża. To najgroźniejszy szkodnik lasów gospodarczych, zjada głównie drewno drzew żywych. Atakuje lasy, wybierając drzewa osłabione lub złamane ze świeżym łykiem. Kornik drukarz potrafi doprowadzić do wymarcia fragmentów lasu, co obserwujemy bardzo często, a nawet całego lasu, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jego zwalczania. Żyje średnio 2-3 lata.

Zwalczanie Kornika drukarza

Niezawodną metodą jest fizyczne usunięcie zaatakowanych drzew z lasu. Zamiast wycinki można próbować usunąć korę z kornikami. Stosuje się pułapki feromonowe, które wabią dorosłe owady. Kornik drukarz jest także naturalnie zwalczany przez dzięcioła trójpalczastego i inne ptaki, czy grzyby owadobójcze, które są ich naturalnym pożywieniem. Bardzo ważna jest profilaktyka występowania kornika, dokładna obserwacja drzew przez leśników oraz praktyka nowych nasadzeń.

Kornik drukarz - występowanie

Szkodnik ten występuje na terenie Europy, Azji i w części północnej Afryki. Zasięg się powiększa w związku z ociepleniem klimatu. Zasiedla drzewa iglaste, jak świerki, rzadziej jodłę, sosnę, limbę i modrzew w lasach nizinnych i górskich.