Fumigacja inaczej gazowanie kościoła, cerkwi – opis zabiegu

Świątynia powinna być miejscem, w którym człowiek oddaje się modlitwie i obrzędom. Szczególnie drewniane rzeźby czy elementy zdobień mogą z czasem stać się niestety obiektem zainteresowania szkodników, które w nim gustują. Kluczem na pozbycie się drewnojadów ze świątyni jest fumigacja, czyli gazowanie obiektu.

 

Jak rozpoznać szkodniki w kościele lub cerkwi?

Drewno, z którego tworzone są zdobienia lub elementy dachów czy całej konstrukcji często padają łupem szkodników. Ich obecność można rozpoznać po różnego rodzaju otworach w drewnie i wysypującej się mączce drzewnej. Objawem charakterystycznym jest także odgłos skrobania lub chrobotania. W niektórych wypadkach można także dostrzec larwę czy dorosłego owada, który drąży dziury drewnianych elementach.

Jeżeli odnajdzie się kawałek drewna, pod którym znajduje się zniszczony materiał, jest to wyraźny sygnał, sugerujący obecność szkodników w tym miejscu.

 

Co to jest fumigacja kościoła lub cerkwi?

Obiekt, który za swój cel wybrały sobie drewnojady, czyli wszelkie szkodniki grasujące w drewnie, powinien zostać poddany procesowi fumigacji. Stosuje się ją przy likwidacji wszelkich gatunków szkodników drewna, dlatego automatycznie rezygnuje się z prób przeprowadzenia klasyfikacji gatunkowej danego szkodnika. Proces ten zapewnia skuteczne zwalczenie problemu drewnojadów w każdym stadium rozwojowym od jaj, aż do dorosłych osobników.

Proces ten składa się z trzech etapów:

  • Zabezpieczenie budynku
  • Gazowanie budynku
  • Odwietrzenie oraz demontaż zabezpieczeń

W pierwszej kolejności należy z budynku sakralnego wynieść wszelkie cenne przedmioty, gdyż nie będzie można do niego wchodzić przez nawet kilka tygodni. Podczas tego etapu specjaliści zabezpieczają cały kościół lub cerkiew specjalną folią oraz innymi elementami zabezpieczającymi przed wydostaniem się gazu na zewnątrz.

Zwykle trwa to jeden lub kilka dni. Najdłuższym etapem jest sama fumigacja kościoła, czyli gazowanie budynku. Do wnętrza zostaje wprowadzony specjalny gaz (fumigant), fosforowodór PH3, a cały obiekt zostaje zamknięty na dłuższy czas. W tym czasie wszelkie szkodniki wymierają. Gwarancją skuteczności zabiegu jest wykonanie pomiarów elektronicznych stężeń gazu i po ich sprawdzeniu odpowiednie dogazowanie budynku, żeby utrzymać gaz na wymaganych trujących stężeniach. W tym czasie wszelkie szkodniki wymierają. Końcowym etapem jest uprzątnięcie pozostałości po gazowaniu odwietrzenie kościoła czy też cerkwi i demontaż wszystkich zabezpieczeń. Gdy stwierdzony zostanie brak obecności gazu, świątynia może być znów oddana do użytku. Cały proces trwa zwykle do trzech tygodni, w zależności od wielkości obiektu.

 

Fumigacja kościoła lub cerkwi – zalety

Fumigacja niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim jest to metoda wszechstronna, gdyż gaz przenika cały budynek i dociera nawet do najgłębszych zakamarków, w których znajdować się mogą szkodniki drewna. Proces ten pozwala na zwalczenie wszystkich gatunków szkodników drewna, które występują na terenie Polski. Gaz, który jest wykorzystywany, likwiduje 100% drewnojadów w całym kościele. Co ważne, fumigacja nie zmienia koloru drewna ani go nie niszczy, pomimo tego, że wnika w jego struktury.

Fumigacja owadobójcza to podstawowa metoda przy pozbywaniu się szkodników z kościoła lub cerkwi, która szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku obiektów w całości drewnianych lub posiadających elementy wykonane z drewna, jak zdobione ołtarze, ikonostasy czy ambony.