Dezynsekcja mikrofalowa – opis niechemicznej metody zwalczania szkodników drewna

Zastosowanie drewna jako elementu wyposażenia oraz budowy domów jest rzeczą powszechną. Jednak nieodpowiednie zabezpieczenie jego struktury może z czasem przyczynić się do zagnieżdżenia w jego wnętrzu niektórych drewnożernych owadów. Jednym ze sposobów walki z nimi jest metoda dezynsekcji mikrofalowej drewna. Zastosowanie jej ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Warto więc przyjrzeć się bliżej ogólnej specyfikacji tej metody.

Czym tak naprawdę jest dezynsekcja mikrofalowa?

Jest to nowoczesna metoda walki z owadami niszczącymi drewno, takimi jak korniki, kołatki czy też spuszczel pospolity. Polega ona na podgrzaniu mikrofalami struktury drewna do odpowiedniej temperatury, która zabija pozostające we wnętrzu szkodniki. Jest to metoda niechemiczna, dzięki czemu jej popularność wzrasta, a jej wysoka skuteczność uwidacznia się głównie w miejscowym  zastosowaniu na niewielkich skupiskach owadów.

 

Jak przebiega proces dezynsekcji mikrofalowej?

Elementy drewna, w których gnieżdżą się szkodniki, poddane są działaniu mikrofal emitowanych przez specjalną do tego celu maszynę. Przenikają one strukturę drewna na przestrzał i tym samym doprowadzają do drgań rotacyjnych znajdujących się tam cząsteczek wody. Te z kolei przenoszą swoją energię na cząsteczki podgrzewanego materiału. Proces ten finalnie doprowadza do podgrzania wnętrza drewnianej struktury do temperatury ponad 55 stopni Celsjusza, a struktury zewnętrznej aż do  88-89 stopni Celsjusza. Temperatura ta doprowadza do denaturacji białka,  jednego z głównych składników budulcowych insektów i w konsekwencji tego skutecznie uśmierca wszelkie szkodniki pozostające wewnątrz zainfekowanego nimi drewnianego elementu.

 

Zalety stosowania dezynsekcji mikrofalowej

  • W przeciwieństwie do większości innych metod jest ona wolna od wszelkich środków chemicznych i nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.
  • Przy zastosowaniu na małych powierzchniach wykazuje się bardzo wysoką skutecznością.
  • Podczas zastosowania tej metody nie trzeba wietrzyć pomieszczeń, przez co można ją stosować o każdej porze roku.

Wady stosowania dezynsekcji mikrofalowej

  • Zastosowanie tej metody jest utrudnione w przypadku zabudowy drewnianych elementów inną strukturą, taką jak np. płyty gipsowe.
  • Podgrzane drewno czasem ulega skurczom, przyczyniającym się do powstania odprysków i mikropęknięć położonej na nim farby czy też lakieru.
  • Metoda ta przeważnie wykazuje się mniejszą skutecznością w zwalczaniu szkodników niż popularne metody chemiczne.
  • Przy jej stosowaniu obowiązuje konieczność dokładnego wygrzewania każdego elementu w całej drewnianej strukturze.

 

Podsumowanie

Dezynsekcja mikrofalowa to ekologiczna metoda, która skutecznie sprawdzi się w walce ze szkodnikami drewna na małogabarytowych przedmiotach takich jak np. meble, drewniane ramy obrazów  czy też drzwi. Należy również pamiętać, aby przed zastosowaniem jej przedmioty te nie były pokryte żadną powłoką oraz były w całości dostępne. W przypadku dużogabarytowych powierzchni drewnianych warto zastanowić się nad zastosowaniem tradycyjnych metod chemicznych lub też dezynsekcji gazowej zwanej fumigacją.